Nieuws

Nieuws

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen stijgt vanaf 1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 stijgt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Dit werd beslist in het sociaal akkoord dat op 25 juni 2021 werd gesloten tussen de sociale partners. Dit akkoord voorziet in een verhoging van het GGMMI in drie fasen: op 1 april 2022, op 1 april 2024 ...

Fiscale forfaits binnenlandse dienstreizen geïndexeerd vanaf 1 april 2022

Werknemers die zich in opdracht van hun werkgever verplaatsen binnen België kunnen hierbij kosten maken. Als werkgever mag u deze kosten voor binnenlandse dienstreizen forfaitair aan uw werknemers terugbetalen. U mag zich hiervoor baseren op de verblijfsvergoedingen die de overheid aan zijn ...

Verlenging tijdelijke werkloosheid corona voor opvang kind

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor opvang van een kind wordt verlengd tot en met 30 juni 2022. Werknemers kunnen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona aanvragen indien zij moeten instaan voor de opvang van: een minderjarig kind met wie zij ...

Vermijd laattijdige dimona-aangiften

DIMONA is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven.   Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vóór de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte ...

Vakantieattesten 2021 en 2022

Als werkgever zal u binnenkort, normaal in mei of juni, dubbel vakantiegeld moeten betalen aan de bedienden. Indien de werknemers in dienst zijn gekomen in 2021 of 2022 kan u pas dubbel vakantiegeld betalen wanneer de werknemer u de vakantieattesten van de vorige werkgever heeft binnen ...

Herhaling: belangrijke verplichtingen bij telewerk

Indien uw werknemers regelmatig thuis werken, gaat het om structureel telewerk. In dat geval moeten de volgende verplichtingen worden voldaan:   Schriftelijke overeenkomst inzake het structureel telewerk: de werkgever is verplicht een overeenkomst, met daarin een aantal verplichte ...

Flitscontroles in de bouwsector in mei

Voor de maand mei heeft de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) op zijn website flitscontroles aangekondigd voor de bouwsector. De SIOD hanteert hierbij checklists. U kan deze gebruiken om u voor te bereiden op deze controles. De checklist specifiek voor de bouwsector kan u hier ...

Forfaitaire kantoorvergoeding: het equivalent van één werkdag

Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd telewerken een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen van € 134,71 per maand.   Structureel telewerk Structureel telewerk betreft telewerk dat op regelmatige basis en ...