Nieuws

Nieuws

PC 124 en KB 213: meer flexibiliteit in de toekomst

In de bouwsector (PC 124) voorziet koninklijk besluit nr. 213 de mogelijkheid om bijkomende uren te presteren tijdens de zomerperiode of tijdens een periode van intense activiteit. De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd, dat meer flexibiliteit beoogt voor het presteren en ...

Coronavirus: vrijstelling jaarlijkse vakantiebijdrage horeca

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt betaald door het bevoegde vakantiefonds en wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 15,84%. Voor het opnemen van vakantiedagen in 2021 moet een werkgever in principe het volgende betalen: 5,57% driemaandelijkse bijdrage op het loon van de ...

Verlenging doelgroepvermindering reissector en hotelsector

Via onze mailings informeren wij u reeds over de verschillende voorwaarden en formaliteiten waaraan moet worden voldaan om te genieten van de nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers in de reissector en voor werkgevers in de hotelsector. Vanwege de aanhoudende economische problemen heeft ...

De mobiliteitsenquête

Om de drie jaar moeten werkgevers met gemiddeld meer dan 100 werknemers nagaan hoe het gesteld is met de mobiliteit in hun onderneming. Voor werkgevers in Brussel is er naast deze federale verplichting bovendien nog een gewestelijke verplichting. Het doel van deze enquête is tweeledig: ...

Corona: verlenging vrijwillige overuren in kritieke sectoren

Een wetsontwerp voorziet in de verlenging van de vrijwillige overuren in kritieke sectoren, voor het 3de kwartaal van 2021.   Het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren, werd voor het 1ste en 2de kwartaal 2021 verhoogd tot 220 uren bij werkgevers

Verlenging van het verlof voor mantelzorg in aantocht?

De ministerraad heeft op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, met als doel de duur van het verlof voor mantelzorg te verlengen.   Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de duur van het verlof voor werknemers die erkend mantelzorger zijn van een ...

Coronapremie 500 euro definitief gepubliceerd!

De wetgeving inzake de coronapremie van 500 euro in de vorm van consumptiecheques werd op 29 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kan er dus vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 een coronapremie toegekend worden aan uw werknemers. De wetgeving voorziet ...

Verlenging van het rouwverlof is een feit!

  In onze nieuwsbrief van juni 2021 hebben wij u laten weten dat er een akkoord werd bereikt over de verlenging van het rouwverlof. Dit was echter nog niet definitief, aangezien dit nog niet in het Belgisch Staatsblad was gepubliceerd.   De wet van 27 juni 2021 tot verlenging van ...

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: hou de nodige bewijzen bij !

Sinds 1 januari 2021 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing indien zij hun werknemers, die minstens 6 maanden in dienst zijn, opleidingen laten volgen.   Minimale duur van de opleidingen Om ...