Nieuws

Nieuws

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie? Nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Omdat Europa oplegt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving aangepast.   Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen ...

Nieuwe premies werkplekleren

Wie een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer. Werkgevers kunnen een werkplek aanbieden aan deze leerlingen en hiervoor een premie ontvangen (de premie “kwalificerend werkplekleren”). Ook de ...

Werkhervattingspremie: publicatie van het koninklijk besluit

In de nieuwsbrief van juli kondigden we aan dat werkgevers vanaf 1 april 2023 aanspraak kunnen maken op een werkhervatingspremie van 1.000 euro voor het aanwerven van werknemers die erkend zijn als arbeidsongeschikt in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting. Ondertussen werd het ...

Nieuwe aanwerving? Wijzigingen RSZ-kortingen op komst!

Voor de aanwerving van een eerste werknemer is voorzien in een volledige vrijstelling van de basisbijdragen RSZ. Bij aanwerving van een tweede t.e.m. een zesde werknemer, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden genieten van een korting op de RSZ-bijdragen. Deze korting is een ...

Nieuw type dimona alternerend leren

  De RSZ heeft laten weten dat er vanaf volgend schooljaar een nieuw type Dimona zal worden voorzien voor leerlingen in alternerende opleidingen. Dimona ‘ALT’ zal vanaf schooljaar 2023-2024 worden gebruikt voor opleidingsovereenkomsten alternerend leren en kan vanaf nu reeds worden ...