Nieuws

Nieuws

Wijzigingen inzake tijdskrediet vanaf 1 februari 2023

Beste klant,   Sinds eergisteren (01/02/2023) zijn een aantal wijzigingen van kracht op vlak van het recht op een uitkering voor vormen van tijdskrediet. Het recht op afwezigheid wegens tijdskrediet zelf wordt niet aangepast, maar wel de voorwaarden om recht te hebben op een ...

Vermijd laattijdige DIMONA – aangiften

DIMONA (Déclaration Immédiate/Onmiddelijke Aangifte) is het elektronisch bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een ...

Vrijstelling startbaanverplichting in enkele sectoren

In enkele sectoren geldt een vrijstelling van startbaanverplichting. HIerbij een overzicht. PC 140.01 In het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2023 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in PC 140.01. De vrijstelling geldt voor ...

Verlenging vaccinatieverlof tot 31 maart 2023

Eerder lieten wij reeds weten dat werknemers opnieuw recht hebben op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Een koninklijk besluit van 26 december 2022 heeft de einddatum van het vaccinatieverlof in ...

Uitbreiding adoptieverlof vanaf 1 januari 2023

De werknemer die in het kader van een adoptie, zoals geregeld door het burgerlijk recht, een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt, heeft recht op adoptieverlof; het doel van dit adoptieverlof bestaat erin de werknemer in staat te stellen om voor dat kind te kunnen zorgen. Het ...

Vergoeding binnenlandse dienstreizen vanaf 1 januari 2023

Werknemers die zich in opdracht van hun werkgever verplaatsen binnen België kunnen hierbij kosten maken. Als werkgever mag u deze kosten voor binnenlandse dienstreizen forfaitair aan uw werknemers terugbetalen. U mag zich hiervoor baseren op de verblijfsvergoedingen die de overheid aan haar ...

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2023 maximaal bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van ...

Klokkenluidersregeling gepubliceerd

Op 15 december 2022 werd de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betreft de omzetting van de Europese ...

uitbreiding toepassingsgebied bedrijfswagens

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid naar de volgende sectoren: • PC 223: het paritair comité voor de sport ; • PC 303.03 : het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen ; • PC 304: het paritair comité voor het ...

Belangrijke veranderingen bedrijfswagens

Vanaf dit jaar zullen er ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de fiscale en sociale behandeling van bedrijfswagens. Zo zal er een beperking doorgevoerd worden van de fiscale aftrekbaarheid voor benzine- en dieselwagens en zal de solidariteitsbijdrage verhogen. Beperking fiscale ...

Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid naar de volgende sectoren: PC 223: het paritair comité voor de sport; PC 303.03: het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen; PC 304: het paritair comité voor het ...