Nieuws

Nieuws

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 juni 2024

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. In deze forfaitaire ...

Ziekte tijdens verlofperiode: enkele praktische vragen

Jouw werknemer neemt verlof voor een vakantie in het buitenland. Hij meldt zich echter ziek en bezorgt jou een geneeskundig getuigschrift van een buitenlandse arts. Controle tijdens vakantie? Als werkgever heb je het recht een medische controle uit te voeren op de realiteit van de ...

Verhoogde werkgeversbijdrage in kosten treinabonnement: belastingkrediet

Eerder informeerden we je al dat de verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten van het treinabonnement vanaf 1 juni 2024 verhoogt tot 71,8% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs op 1 februari 2024. Om tegemoet te komen in de extra kosten hieraan verbonden voor de werkgever, ...

Progressieve werkhervatting: inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die het werk hervat in het kader van een progressieve werkhervatting, ontvangt enerzijds loon voor het percentage dat hij/zij werkt en anderzijds een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het andere gedeelte. Sinds 28 november 2022 wordt de neutralisatie van het gewaarborgd ...

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij. De ...

Sport- en cultuurcheques: wijzigingen

Een nieuwe wet zorgt voor wijzigingen aan de regeling van sport- en cultuurcheques, meer bepaald aan de geldigheidsduur en aan de toekenningsvorm. De wetgever wilt de regeling op deze manier gelijktrekken met deze voor maaltijd- en ecocheques. Wat? Sport- en cultuurcheques zijn een vorm ...

Verkiezingen op zondag 9 juni 2024: wat als jouw werknemer moet werken?

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams of Brussels Parlement en het Europees Parlement. Wat als jouw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken? Het vervullen van de kiesplicht Voor de verkiezingen op 9 juni 2024 ...

Flitscontroles in de horeca in juni 2024

In juni 2024 zullen door de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles uitgevoerd worden in de horecasector (PC 302). Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale ...

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in april 2024

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in april 2024 opnieuw overschreden. Hierdoor worden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Het ...