Nieuws

Nieuws

Herinvoering registratietool telewerk

Op woensdag 17 november 2021 heeft het overlegcomité nieuwe beslissingen genomen inzake telewerk. De maatregelen zijn ingegaan op zaterdag 20 november. In de privésector en openbare besturen is telewerk opnieuw verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de ...

Stand van zaken betreffende de sectorale onderhandelingen 2021-2022

Zoals u reeds vernomen heeft zijn sinds september de sectorale onderhandelingen aan de gang. Tijdens deze onderhandelingen worden beslissingen genomen omtrent de tewerkstelling voor twee jaar, gebaseerd op de krachtlijnen van het Interprofessioneel akkoord (IPA).   Deze beslissingen ...

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

Ondanks de plannen van Europa om de zomer- en wintertijd af te schaffen, schakelen we eind oktober opnieuw over naar het winteruur. In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 wordt de klok om 3 uur ’s nachts teruggezet naar 2 uur ’s nachts.   Wat betekent dit ...

Collectief verlof voor 2022 nu al vastleggen

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.   Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste ...

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2022

Voor 2022 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:   ·         Nieuwjaar:                           zaterdag 1 januari 2022; ·         Paasmaandag:                     maandag 18 april 2022; ·         Dag van de Arbeid:             zondag 1 mei ...

Sodalis Academy: Tips & Tricks bij tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Beste klant, De juridische dienst van Sodalis nodigt u graag uit voor een opleiding in onze Sodalis Academy! In de Nederlandstalige sessie zal het topic ‘Tijdskrediet en loopbaanonderbreking’ integraal aangekaart worden. Wat komt aan bod? • de verschillende vormen van tijdskrediet en ...

Corona: maatregelen op de werkvloer – stand van zaken

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde in april 2020 een eerste versie van de zogenaamde generieke gids met preventiemaatregelen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Deze generieke gids bevat een aantal noodzakelijke principes en ...

Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft de beslissing genomen om een aantal tijdelijke coronasteunmaatregelen te verlengen tot en met 31 december 2021. De regering kondigde tevens aan dat dit een laatste verlenging betreft en dat deze maatregelen definitief zullen aflopen op 31 december ...