Nieuws

Nieuws

Vervanging feestdagen en collectief verlof nu al vastleggen

Nu de vakantieperiode achter de rug is en het einde van het jaar in zicht komt, is het aangewezen om al na te denken over de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2023 en eventueel collectieve jaarlijkse vakantie in de onderneming Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2023 Voor ...

Brussel: IBO-premie door Actiris

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuwe steunmaatregel gecreëerd voor werkgevers die laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden, die geen werkloosheidsuitkering of leefloon ontvangen, aanwerven na afloop van hun IBO. Wanneer u als werkgever een persoon met een IBO aanwerft, bent ...

Vanaf 1 januari 2023 wordt zaterdag niet meer als werkdag beschouwd

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 juli 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer wordt beschouwd als een werkdag. Deze aanpassing heeft ook gevolgen in het arbeidsrecht. We denken bijvoorbeeld aan de aangetekende ...

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het vierde kwartaal 2022

Op het loon van bepaalde schoolverlaters moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden indien ze worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst die aanvangt in de maanden oktober, november of december 2022. Het bedrag van de bruto belastbare bezoldiging mag voor 2022 niet hoger zijn dan € ...

Ook de fiscus past verhoogde telewerkvergoeding toe

Enkele weken geleden lieten wij u al weten dat de RSZ besliste om de forfaitaire kostenvergoeding voor thuiswerk vanaf 1 september 2022 te verhogen van € 140,15 naar € 142,95 per maand. Deze onkostenvergoeding kan toegekend worden aan de werknemer die structureel en op regelmatige basis ...

Tijdelijke werkloosheid wegens energiecrisis op komst

De regering besliste om steunmaatregelen te voorzien voor de bedrijven die lijden onder de energiecrisis. Eén van de maatregelen is de invoering van een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid ‘energie’. Dit nieuwe systeem – dat zowel voor arbeiders als voor bedienden kan worden toegepast - ...