Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden.

In deze forfaitaire bureauvergoeding zijn bijvoorbeeld begrepen:

  • kantoorbenodigdheden (mappen, balpennen, cursusblokken, …);
  • nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en verwarming;
  • versnaperingen (water, koffie en andere dranken);
  • verzekering, onderhoudskosten en onroerende voorheffing;
  • gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis;
  • printer- en computermateriaal.

De forfaitaire thuiswerkvergoeding bedroeg sedert 1 december 2023 maximaal € 151,70 per maand.

Vanaf 1 juni 2024 wordt dit maximumbedrag geïndexeerd tot € 154,74 per maand.

Bron: Circulaire 2024/C/37 van 31 mei 2024 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, www.fisconet.be en administratieve instructies RSZ – 2024/2.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!