Jeugdige werknemers zijn minderjarige werknemers van 15 jaar en ouder die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht.

Voor deze jeugdige werknemers bestaat er een principieel verbod op zondagsarbeid, tenzij het gaat om een tewerkstelling bij overmachtsituaties of indien een K.B. voor bepaalde bedrijfstakken, bedrijven of beroepen, voor het uitvoeren van bepaalde werken of voor bepaalde categorieën een tewerkstelling toestaat.

Op 16 april 2018 werden in het Belgisch Staatsblad een aantal K.B.’s gepubliceerd die het in de volgende sectoren toelaten om jeugdige werknemers van 16 tot 18 jaar op zondag tewerk te stellen als student:

  • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel;
  • PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;
  • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken;
  • PC 312 voor de warenhuizen.

Bij de toepassing van deze afwijking mogen de jeugdige werknemers in ieder geval niet meer dan één zondag op twee worden tewerkgesteld.

 

 

Bron: K.B. dd. 30 maart 2018 waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1), B.S. 16 april 2018; K.B. dd. 30 maart 2018 waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1), B.S. 16 april 2018; K.B. dd. 30 maart 2018 waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1), B.S. 16 april 2018; K.B. dd. 30 maart 2018 waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1), B.S. 16 april 2018.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!