Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijke Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag. Deze aanpassing ging ook een impact hebben op het arbeidsrecht zoals bijvoorbeeld bij de aangetekende verzending van de ontslagbrief wanneer er een opzeggingstermijn gepresteerd moet worden

Aangezien de Nationale arbeidsraad van oordeel is dat het huidige systeem, waarin een zaterdag wel als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk, adviseerden zij recent dan ook om dit systeem na 31 december 2022 te behouden in het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de sociale bijstand. Aangezien de nieuwe regeling in werking zou treden op 1 januari 2023, heeft de Raad aan de minister gevraagd om snel op te treden en de sociale partners verder op de hoogte te houden.

Er werd als gevolg daarvan een wetsvoorstel ingediend waardoor de zaterdag toch weer als werkdag beschouwd wordt. Dit wetsvoorstel is op donderdag 22 december 2022 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Dat wil dus in de praktijk zeggen dat een aangetekende opzeggingsbrief nog steeds op woensdag ten laatste moet verstuurd worden om de opzeggingstermijn de daaropvolgende maandag te laten starten (behoudens weken met een feestdag).

Bron: www.nar-cnt.be, advies nr. 2.325, zitting van 16 november 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!