Vanaf 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk voor oudere werknemers van minstens 58 jaar en hun werkgevers die overeenkomen de werklast te verlichten met als doel dat deze werknemers langer aan het werk kunnen blijven. De werknemer dient wel een effectieve tewerkstelling van 4/5de van een voltijdse werknemer te behouden.

 

 

Een zachte landingsbaan betekent dat de werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid op een gunstige wijze (vrij van RSZ-bijdragen) een compenserende vergoeding kan toekennen aan zijn oudere werknemer die loonverlies lijdt als gevolg van een maatregel tot verlichting van de werklast. De vergoeding die de werkgever betaalt als compensatie van het loonverlies is wel belastbaar. Deze vergoeding mag niet gecumuleerd worden met eventuele onderbrekingsuitkeringen (tijdskrediet, landingsbanen, …). Deze zachte landingsbaan heeft dus niets te maken met de landingsbaan in het kader van tijdskrediet.

 

Als er een werkgever gebruik wil maken van deze nieuwe mogelijkheid van ‘zachte landingsbanen’, moet er een cao (sectoraal of op ondernemingsvlak) gesloten worden of een bepaling in het arbeidsreglement opgenomen worden.

 

Dit kan bijvoorbeeld concreet gaan om:

  • Een overgang naar een alternatieve functie
  • Een overgang van ploegen – of nachtregime naar een dagregime
  • Een overgang van een voltijds naar een 4/5de arbeidsregime (Dit kan pas vanaf 60 jaar of ouder)

 

De metaalverwerkende sector sloot onlangs een sector-cao, zowel voor de arbeiders (PC 111) als voor de bedienden (PC 209). De compenserende vergoeding kan hier oplopen tot maximum 154 euro per maand vrijgesteld van sociale bijdragen. Ze wordt betaald door het sociaal fonds en stijgt elk jaar in dezelfde mate als de lonen.

 

Ook de sector van de metaalhandel (PC 149.04) heeft een cao afgesloten in het kader van deze zachte landingsbanen. De compenserende vergoeding kan hier oplopen tot maximum 160 euro per maand vrijgesteld van sociale bijdragen. Ze wordt betaald door het sociaal fonds en stijgt elk jaar in dezelfde mate als de lonen.

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!