In het sectoraal akkoord van 2019-2020 werd reeds een aanzet gegeven om wijzigingen aan te brengen aan de regeling van de bijkomende uren KB 213. Deze wijzigingen kunnen vanaf 20/01/2022 eindelijk worden toegepast.

KB 213 is het meest gebruikte en voordelige overurenregime in de bouw, voordelig voor werknemer én werkgever. Concreet betekenen deze wijzigingen dat het 9e uur KB 213 opgetrokken wordt naar 9,5 uur per dag. De weekgrens werd dan weer opgetrokken naar 47,5 uur in plaats van 45 uur. Het maximum uren KB 213, namelijk 180 uren, blijft wel ongewijzigd.

Wanneer de werknemer beslist om deze KB 213 uren te recupereren (in plaats van uit te laten betalen) dient men een termijn te respecteren van 12 maanden in plaats van 6 maanden. Dit geeft de werkgever en de werknemer meer flexibiliteit in de planning.

Indien u gebruik wenst te maken van deze nieuwe wijzigingen, dan dient u uw arbeidsreglement aan te passen.  U dient dit op niveau van de onderneming te concretiseren. Vervolgens moet u hiervoor de wijzigingsprocedure van het arbeidsreglement volgen. Wanneer deze procedure volledig werd nageleefd, kan u correct gebruik maken van deze nieuwe wijzigingen.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot wijziging van het KB nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteren, p. 622.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!