Beste klant,

 

Sinds eergisteren (01/02/2023) zijn een aantal wijzigingen van kracht op vlak van het recht op een uitkering voor vormen van tijdskrediet. Het recht op afwezigheid wegens tijdskrediet zelf wordt niet aangepast, maar wel de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering.

Volgende wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 februari 2023:

 • Afschaffing van de anciënniteitstoeslag bij tijdskrediet in geval van een anciënniteit van minstens 5 jaar bij voltijds of halftijds tijdskrediet
 • Afschaffing supplementen 50-plussers in het kader van thematische verloven (= ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en verlof palliatieve bijstand – halftijds, 1/5de of 1/10de)
 • Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind voor het voltijds tijdskrediet met motief zorg kind van 8 jaar naar 5 jaar. Ter verduidelijking: De werknemer kan dat verlof (bij zijn werkgever) zodus opnemen als het kind nog geen 8 jaar is, maar kan enkel uitkeringen krijgen als het kind nog geen 5 jaar is. Voor het halftijds en 1/5de tijdskrediet blijft de leeftijdsgrens 8 jaar.
 • Verlaging van de maximumperiode van uitkeringen voor tijdskrediet met motief zorg kind van 51 maanden naar 48 maanden (voltijds, halftijds, 1/5de).
  • Voor lopende tijdskredieten met motief zorg kind die nog geen 30 maanden opgenomen hebben, daarvan zal de duur beperkt worden
  • Voor lopende tijdskredieten met motief zorg kind die reeds 30 maanden opgenomen hebben, daarvoor zal het maximum van 51 maanden wel nog behouden blijven
 • In geval van voltijds tijdskrediet met recht op uitkering moet de werknemer 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving voltijds tewerkgesteld zijn of tijdens de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving deeltijds.
 • In geval van halftijds tijdskrediet met recht op uitkering moet de werknemer 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving voltijds tewerkgesteld zijn. Een werknemer die minstens 3/4de is tewerkgesteld blijft recht hebben op tijdskrediet maar zonder recht op uitkering.
 • De tewerkstellingsvoorwaarde voor 1/5de tijdskrediet van een voltijdse tewerkstelling in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving blijft behouden

Schematisch:

  Recht op tijdskrediet bij zijn werkgever Recht op uitkeringen
Voltijds tijdskrediet Geen tewerkstellingsvoorwaarde Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving  of deeltijds in de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving
Halftijds tijdskrediet Minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving
1/5 tijdskrediet Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

 

 

Eén van de wijzigingen gaat slechts in vanaf 1 juni 2023:

 • Wijziging van de anciënniteitsvoorwaarde bij tijdskrediet van 24 maanden naar 36 maanden voor tijdskrediet zorg kind (voltijds, halftijds, 1/5de). Ter verduidelijking: De werknemer kan dus al recht op verlof (bij zijn werkgever) krijgen vanaf 24 maanden anciënniteit, maar zal pas recht hebben op uitkeringen vanaf 36 maanden anciënniteit. Werknemers die tijdskrediet nemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof voor al hun rechthebbende kinderen hebben uitgeput, hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!