Zowel voor vrouwen als voor mannen begint de pensioenloopbaan op 20 jaar. De meeste studenten zijn echter ouder dan 20 jaar wanneer ze hun studies beëindigen en beginnen te werken. Daarom bestaat de mogelijkheid om – via het betalen van een vrijwillige bijdrage – de studieperiodes te regulariseren om tot een hoger pensioenbedrag te komen.

 

In het kader van de harmonisering van de pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, heeft de Federale regering een nieuwe regeling uitgewerkt. De Kamer moet het wetsontwerp nog goedkeuren. De inwerkingtreding van de nieuwe regeling is voorzien voor 1 juni 2017.

 

De regularisatiebijdrage zou vastgelegd worden op € 1.500 per diplomajaar, ongeacht het stelsel (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) voor diegenen die beslissen dit bedrag te betalen in een periode van 10 jaar volgend op het beëindigen van de studies. Na deze periode zal de mogelijkheid tot afkopen worden behouden, maar zal het te betalen bedrag hoger liggen. De regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar en dit voor de drie stelsels.

 

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2020, zullen alle werknemers en zelfstandigen, ongeacht het punt waarop ze zich in hun loopbaan bevinden, de mogelijkheid hebben om hun geslaagde studiejaren na hun 20e verjaardag te regulariseren door middel van stortingen van € 1.500 per diplomajaar. Tijdens dezelfde overgangsperiode zullen ambtenaren alle studiejaren kunnen regulariseren die hen niet gratis toegekend worden.

 

De Federale Pensioendienst laat weten dat het momenteel nog geen zin heeft om hen te contacteren met vragen over de impact van de studiejaren op uw pensioen. Ook aanvragen tot regularisatie worden niet behandeld totdat de definitieve wetteksten in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen. De stand van zaken kan gevolgd worden via de nieuwspagina van de Federale Pensioendienst www.sfpd.fgov.be of via mypension.be.

Bron: www.sfpd.fgov.be; persbericht van 9 mei 2017 van Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine www.bacquelaine.belgium.be.