Naast de wijziging aan het ziektebriefje bevatte de wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid nog twee andere belangrijke wijzigingen.

Wijziging m.b.t. beëindiging wegens medische overmacht
Vanaf 28 november zal het re-integratietraject definitief losgekoppeld worden van de beëindiging van het contract wegens medische overmacht. De re-integratieprocedure werd reeds grondig aangepast met ingang van 1 oktober 2022. De aanpassing aan de beëindiging wegens medische overmacht liet echter nog even op zich wachten. Voor de regels rond de re-integratieprocedure verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 30 september 2022.

Een arbeidsovereenkomst kan vanaf 28 november enkel nog maar beëindigd worden wegens medische overmacht na 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid én indien de werknemer definitief ongeschikt is verklaard om het overeengekomen werk uit te voeren door de arbeidsgeneesheer na de procedure medische overmacht.

Opgelet! De beëindiging gebeurt niet automatisch! Hiervoor moet nog een schriftelijk wederzijds akkoord medische overmacht of een eenzijdige schriftelijke vaststelling gebeuren. Neem hiervoor contact op met onze juridische dienst.

Wijziging m.b.t. het gewaarborgd loon bij progressieve tewerkstelling
In geval van gedeeltelijke werkhervatting na volledige arbeidsongeschiktheid (= ook wel progressieve werkhervatting genoemd) diende een werkgever geen gewaarborgd loon te betalen indien de werknemer tijdens de periode van progressieve tewerkstelling opnieuw volledig ziek werd. De werknemer viel dan onmiddellijk terug op een uitkering van de mutualiteit. Dit verandert vanaf 28 november. Vanaf dan zal de schorsing van betaling van het gewaarborgd loon beperkt worden in tijd tot een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de gedeeltelijke werkhervatting.

Bv. WN X werkte voltijds maar werd gedurende een bepaalde periode ziek. Hij startte terug bij zijn werkgever onder het systeem van progressieve tewerkstelling goedgekeurd door de adviserende arts van de mutualiteit voor 20u/week. Wanneer hij tot op heden opnieuw volledig ziek zou zijn geworden, diende zijn werkgever niet opnieuw gewaarborgd loon te betalen. In de toekomst zal gekeken worden of de werknemer reeds 20 weken in het systeem van progressieve tewerkstelling. Indien hij na 20 weken opnieuw volledig ziek valt, zal zijn werkgever eerste opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd zijn.

Deze regeling is niet van toepassing bij beroepsziekten en arbeidsongevallen.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!