De ministerraad keurde op 16 november 2018 op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van K.B. goed dat het “tijdskrediet eindeloopbaan” en het “thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding” wijzigt.

 

 

Het ontwerp vloeit voort uit de maatregelen die werden goedgekeurd in het kader van de jobsdeal. Deze maatregelen bestaan o.m. uit het volgende:

  • de toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment;
  • het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden.

 

Het ontwerp van K.B. zorgt voor de invoering van deze twee maatregelen, die op 1 januari 2019 in werking zullen treden.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

 

 

Bron: www.presscenter.org, ministerraad van 16 november 2018 betreffende het K.B. tot wijziging van het K.B. van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!