Werknemers die educatief verlof opnemen, krijgen in principe een begrensd loon doorbetaald. De werkgever kan dan een aanvraag indienen om de loonkost voor de uren educatief verlof terug te vorderen van de bevoegde overheidsdienst (begrensd tot 21,30 euro per goedgekeurd uur educatief verlof).

 

Deze aanvraagtermijnen voor de terugbetaling verschillen naargelang het gewest.

 

Voor het schooljaar 2017-2018:

  • Vlaams Gewest: 31 december 2018
  • Waals Gewest: 31 maart 2019
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 31 december 2018 (Nieuw! Voor schooljaar 2016-2017 was dit nog 30 juni 2018)

 

 

Bron: Ordonnantie 14 juni 2018 houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie, BS 20 juni 2018 (2e Ed.).

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!