Wat?

Het doel van de Vlaamse jobbonus is werken meer doen lonen. De jobbonus is een premie die zich richt tot de laagste inkomens en die momenteel maximum € 600 bedraagt. De loongrenzen werden als gevolg van de vele spilindexoverschrijdingen en het sociaal akkoord van juni 2021, dat de minimumlonen verhoogde, een eerste keer aangepast voor refertejaar 2022. De ondergrens ligt momenteel vast op € 1.950 en de bovengrens bedraagt € 2.699,99 voor de eerste helft van 2022, en € 2.899,99 voor de tweede helft van 2022.

 

Wijziging?

Na verschillende adviezen te hebben opgevraagd, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit over de jobbonus. De wijziging past de bruto loongrenzen van de jobbonus aan, zodat de maatregel opnieuw wordt afgestemd op de levensduurte en een persoon die tegen een minimumloon werkt een volledige jobbonus kan krijgen. Daarnaast zal de jobbonus vanaf 2024 ook verhogen van € 600 naar € 650. Het gaat om een vaste en onveranderlijke verhoging, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën van rechthebbenden en hun referteloon en prestatiebreuk.

Deze wijzigingen zien er schematisch uit als volgt:

Refertejaar Ondergrens Bovengrens Jobbonus
2023 € 2.000 € 2.999,99 € 600
2024 € 2.100 € 3.099,99 € 650

 

Bron: Beslissingen ministerraad van 23 februari 2024, Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!