Tijdskrediet landingsbanen is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij oudere werknemers hun arbeidsprestaties kunnen verminderinen tot aan de pensioenleeftijd. Tot op heden is het zo dat een werknemer dit tijdskrediet kan aanvragen om in te gaan vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Evenwel voorziet de regering om deze leeftijd op te trekken naar 60 jaar. Vermoedelijk gaat deze wijziging effectief in voege vanaf 1 januari 2019, maar tot op heden werd de wetgeving hierover nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aangezien sprake is van rechtsonderzekerheid, moeten werknemers die zeker willen zijn van hun rechten (en die voldoen aan de voorwaarden) hun tijdskrediet landingsbaan dit jaar nog laten aanvangen. Zodus moet het tijdskrediet uiterlijk op maandag 31 december 2018 beginnen lopen.

We merken op dat de aanvraagtermijn t.a.v. de werkgever de volgende is: in principe moet de aanvraag minstens 3 maanden (in ondernemingen met meer dan 20 werknemers) of minstens 6 maanden (in ondernemingen met minder dan 20 werknemers) vóór de aanvang van het tijdskrediet gebeuren. Aangezien deze termijn niet meer kan gerespecteerd worden, kan tijdskrediet landingsbaan dat van start gaat in 2018 enkel nog in het geval de werkgever akkoord gaat met een inkorting van deze aanvraagtermijn.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!