Op 23/02/2017 heeft de Kamer het ontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. Het is nu nog afwachten tot de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De precieze datum van inwerkingtreding van de verschillende maatregelen is nog niet zeker. Mogelijks is dit retroactief vanaf 1 februari 2017, maar deze datum geldt zeker niet voor alle maatregelen die in de wet opgenomen zijn.

Wij houden u op de hoogte!