De NAR-cao 19/9 regelt de verplichte tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer van zijn werknemers. Deze cao heeft een suppletief karakter; op sector – of ondernemingsniveau kan namelijk een gunstigere regeling worden voorzien.

De NAR heeft op 8 april 2024 een nieuwe cao afgesloten, cao nr. 19/11. Met deze cao wordt de verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement vanaf 1 juni 2024 verhoogd tot 71,8% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs op 1 februari 2024. De tabel met forfaitaire bedragen, opgenomen in de basis-cao nr. 19/9, wordt vervangen door een nieuwe tabel. Bijgevolg moeten werkgevers die momenteel tussenkomsten betalen op basis van de tabellen uit cao nr. 19/9 vanaf 1 juni hun tussenkomst aanpassen aan de bedragen die voorzien zijn in de tabellen uit cao nr. 19/11.

Tot op heden werd er voorzien in een tweejaarlijkse aanpassing van de tabel met forfaitaire bedragen. De bedragen werden evenwel niet meer aangepast sinds 1 juli 2019.

De cao nr. 19/11 brengt hier verandering in en voorziet om voor de periode van 1 januari 2025 t.e.m. 31 januari 2029 jaarlijks op 1 februari een aanpassing te doen van de forfaitaire bedragen. Voor deze aanpassingen wordt er rekening gehouden met de eventuele tariefverhogingen van de NMBS. De verhoging van de forfaitaire bedragen zal jaarlijks niet meer dan 2,5 % bedragen.

Vervolgens wordt de opheffing van de minimumgrens van 5 km voor de bijdrage van de werkgevers in de prijs van het abonnement voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer, verankerd in de tekst van cao nr. 19/9.

Opgelet! Deze wijzigingen, ingevoerd met cao nr. 19/11, zijn niet van toepassing op werkgevers die op een andere manier bijdragen aan de kosten van het woon-werkverkeer met de trein. Dit geldt enkel op voorwaarde dat hun regeling minstens gelijkwaardig is aan de tussenkomst zoals voorzien in cao nr. 19/11. Ook werkgevers die verwijzen naar de tabellen uit cao nr. 19/9 voor hun bijdragen in de kosten van het privévervoer van hun werknemers zullen niet worden beïnvloed door de invoering van cao nr. 19/11. Zij blijven de oude tabellen verder gebruiken.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/11 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemer, www.cnt-nar.be.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!