Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques.

 

Het is mogelijk om uw werknemers een geschenk in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques toe te kennen. Deze worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd en zijn dan ook volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

Opdat geschenken vrij van RSZ en belastingen kunnen toegekend worden én fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever, gelden volgende voorwaarden:

 

Wat Bedrag
Premie naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen 245 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar 40 euro + 40 euro per kind ten laste
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding 120 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding de pensionering (wettelijk pensioen) 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro*

* Opgelet! De RSZ hanteert ook een maximum van 1000 euro. Voor de fiscus geldt geen maximum.

 

Deze bedragen zijn totaalbedragen per jaar. Wanneer de bedragen worden overschreden, zal het volledige bedrag onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de detailhandel die geconfronteerd werden en opnieuw worden met een lange periode van lockdown, heeft u als werkgever dit jaar ook de mogelijkheid om uw werknemers consumptiecheques te geven. De toekenning hiervan moet opgenomen zijn in een cao of in een schriftelijke individuele overeenkomst. Het totaalbedrag mag niet meer bedragen dan 300 euro per werknemer. Ze moeten uiterlijk op 31 december 2020 uitgereikt worden en zijn geldig tot 7 juni 2021. Ze zijn niet onderworpen aan RSZ of BV indien ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Bron: circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!