Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques.

Het is mogelijk om uw werknemers een geschenk in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques toe te kennen. Deze worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd en zijn dan ook volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

In 2018 werden de bedragen door de RSZ en de fiscus opgetrokken. Opdat geschenken vrij van RSZ en belastingen kunnen toegekend worden én fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever, gelden volgende voorwaarden:

Premie naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen: 245 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar: 40 euro + 40 euro per kind ten laste
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding: 120 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding de pensionering (wettelijk pensioen): 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro*
* Opgelet! De RSZ hanteert ook een maximum van 1000 euro. Voor de fiscus geldt geen maximum.

Deze bedragen zijn totaalbedragen per jaar. Wanneer de bedragen worden overschreden, zal het volledige bedrag onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

Bron: circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!