In de vorige nieuwsbrief van november hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid om geschenken of geschenkcheques toe te kennen aan uw werknemers, vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

 
De RSZ trok deze maximumbedragen met terugwerkende kracht op vanaf 1 januari 2017. Tot nu toe weigerde de fiscus het standpunt van de RSZ over te nemen.

 
Daarom gaven wij u tot op heden het advies om gebruik te maken van de oude bedragen aangezien u dan zeker was dat dit vrij zou zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

De fiscus heeft echter nu toch zijn standpunt aangepast en ook de fiscale grensbedragen opgetrokken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Opdat geschenken vrij van RSZ en belastingen kunnen toegekend worden én fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever, gelden volgende voorwaarden:

 

 

Premie naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen
Oud bedrag: 200 euro
Nieuw bedrag RSZ: 245 euro
Nieuw bedrag fiscus: 245 euro

 
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkencheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar
Oud bedrag: 35 euro + 35 euro per kind ten laste
Nieuw bedrag RSZ: 40 euro + 40 euro per kind ten laste
Nieuw bedrag fiscus: 40 euro + 40 euro per kind ten laste

 
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkencheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding
Oude bedrag: 105 euro
Nieuw bedrag RSZ: 120 euro
Nieuw bedrag fiscus: 120 euro

 
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkencheques naar aanleiding van de pensionering
Oud bedrag: 35 euro per dienstjaar met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro
Nieuw bedrag RSZ: 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro en een maximum van 1000 euro
Nieuw bedrag fiscus: 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro (zonder maximum: aan te raden is dus het max. van de RSZ te hanteren)

 

 

 

Bron: circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!