In de nabije toekomst staan er weer enkele feestdagen op de planning. De eerste in het rijtje is paasmaandag op 13 april, maar ook 1 mei is niet meer ver af.
U stelt zich misschien de vraag wie deze feestdagen moet betalen als uw werknemers momenteel tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis?

De regelgeving is zo dat elke feestdag die valt binnen de eerste 14 kalenderdagen van een periode van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht door de werkgever dient betaald te worden.
Een feestdag die valt na de eerste 14 kalenderdagen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht, is niet langer ten laste van de werkgever. De werknemer ontvangt voor deze dag een werkloosheidsuitkering.

Als alle werknemers dus bv. sinds 13 maart 2020 volledig tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht, moet u de feestdag van paasmaandag niet meer betalen. Als een werknemer niet aaneensluitend tijdelijk werkloos is gesteld, maar slechts enkele losse dagen, dan zal u de feestdag wel moeten betalen.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!