Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt.

 

Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden: de betaling van een forfait, de vergoeding van de werkelijke kosten of de combinatie van het forfait met de werkelijke vervoerskosten.

 

Vanaf 1 januari 2018 mogen maximaal de volgende forfaitaire bedragen toegekend worden aan vrijwilligers:
• per dag: € 34,03;
• per jaar: € 1361,23.

Indien de vrijwilliger zich inzet voor meerdere organisaties, mogen de aan hem door die organisaties betaalde vergoedingen samen de hierboven vermelde forfaits niet overschrijden.

 

Wanneer de forfaitaire grenzen overschreden worden en wanneer de betrokkenen er niet in slagen om het bedrag van de kosten te verantwoorden aan de hand van bewijskrachtige documenten, kunnen de toegekende bedragen beschouwd worden als loon onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 


Bron: www.vrijwilligerswerk.be

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!