Tot en met 31 december 2020 gold een belastingvoordeel voor de eerste 180 overuren die uw werknemers presteerden. Dit aantal is sinds 1   januari 2021 gedaald tot 130 overuren.

Deze maatregel heeft een dubbel voordeel: enerzijds is de werkgever vrijgesteld van het betalen van een deel van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en anderzijds profiteert de werknemer van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing bij overwerk.

Deze vrijstelling geldt echter alleen voor overuren waarop een wettelijke overloontoeslag van toepassing is.

Voor werken in onroerende staat blijft de vrijstelling gehandhaafd op 180 uur overwerk, op voorwaarde dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wordt gebruikt. Dit plafond bedraagt 360 uur in de horecasector.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel, neem dan contact op met onze juridische afdeling.