In het Belgisch Staatsblad verschenen op 9 mei 2018 twee ministeriële besluiten die een vrijstelling van de startbaanverplichting voorzien in PC 124 (paritair comité voor het bouwbedrijf) en PC 126 (paritair comité voor de stoffering en houtbewerking).

De ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het bouwbedrijf en het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Beide besluiten hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

 

Bron: Ministerieel besluit d.d. 20 februari 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (1), B.S. 9 mei 2018, en ministerieel besluit d.d. 20 februari 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (1), B.S. 9 mei 2018.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!