In enkele sectoren geldt een vrijstelling van startbaanverplichting. HIerbij een overzicht.

PC 140.01

In het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2023 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in PC 140.01. De vrijstelling geldt voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140.01). De betrokken werkgevers worden volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

 

PC 140.03

Op 29 november 2022 werd reeds een Ministerieel Besluit gepubliceerd dat de ondernemingen die voor hun werknemers ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (PC 140.03) volledig vrijstelt van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaan. De vrijstelling geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 PC 124,  126, 118/220, 120/214 en 129/221

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022 zijn de paritaire comités verschenen die zich kunnen beroepen op de vrijstelling :

  • De werkgevers die behoren tot het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124.00);
  • De werkgevers die behoren tot het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126.00);
  • De ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor hun bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220);
  • De ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor hun bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de textielnijverheid (PC 214);
  • De ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129)en voor hun bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221).

De uitzondering geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Bronnen:

  • Ministerieel Besluit van 10 november 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en behoren tot de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden, Belgisch Staatsblad van 25 november 2022
  • Ministerieel besluit van 3 januari 2023 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140), BS 5 januari 2023 (1).
  • Ministerieel Besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124); Ministerieel Besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126); Ministerieel Besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220); Ministerieel Besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de textielnijverheid (PC 214); Ministerieel Besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221), BS 28 juni 2022.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!