Mits voldaan is aan een aantal voorwaarden kan u vrijgesteld zijn om een deel van de door u verschuldigde en op de lonen ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus voor werken in onroerende staat. Vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling 18% van de belastbare bezoldiging van de betrokken werknemers.

 

Zoals u weet is niet vereist dat een ploegenpremie wordt toegekend. De werknemer moet daarentegen een minimumuurloon ontvangen. Hiermee wordt bedoeld, het brutoloon zoals teruggevonden kan worden in de arbeidsovereenkomst. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele premies en toeslagen.

Officieus ontvingen wij bericht dat het minimumuurloon in 2021 14,34 EUR bruto zou zjn. Opgelet, aangezien dit bedrag nog niet officieel is, hanteren wij nog steeds het bedrag van 14,19 EUR (bedrag 2020).

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!