Mits voldaan is aan een aantal voorwaarden kan u vrijgesteld zijn om een deel van de door u verschuldigde en op de lonen ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus voor werken in onroerende staat. Vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling 18% van de belastbare bezoldiging van de betrokken werknemers.

 

Voorwaarden voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat :

  • De onderneming moet het werk verrichten in één of meerdere ploegen van minstens twee personen die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • De werknemers moeten werken in onroerende staat verrichten op locatie (op werven) in ploeg voor tenminste 1/3de van de arbeidstijd;
  • De werknemers moeten een minimum bruto uurloon ontvangen. Het is weliswaar niet langer vereist dat alle werknemers het minimum bruto uurloon ontvangen. Indien niet alle werknemers van de ploeg dit minimum ontvangen, kan de vermindering wel nog toegepast worden op de andere werknemers van de ploeg die hier wel aan voldoen.

 

Niet alleen de bouwsector maar ook aanverwante sectoren zoals elektriciens, loodgieters, schilders, schoonmakers, … kunnen hiervoor dus in aanmerking komen als ze aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

 

Het minimumuurloon werd ondertussen officieel aangepast van 14,19 euro (bedrag 2020) naar 14,34 euro (bedrag 2021).

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!