Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s en die een kwalificerend doctor- of masterdiploma hebben, kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (80% pro rata de O&O-activiteiten).

Iedere onderneming die gebruik wil maken van de steunmaatregel moet de nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s vooraf aanmelden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid)

Dit kan gebeuren via het invullen van het aanmeldingsformulier, dat terug te vinden is op de portaalsite van BELSPO.

De onderneming moet bij de aanmelding o.m. de volgende gegevens invullen:

  • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
  • de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat aan de definitie van wetenschappelijk onderzoek is voldaan;
  • de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of het programma.

 

Tot voor kort was de fiscus van mening dat het niet nodig was om de aanmelding van de projecten en programma’s voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project te doen.

Recent heeft de fiscus met een nieuwe circulaire 2023/C/49 echter geanticipeerd op het strikter standpunt van het Hof van Cassatie van 6 januari 2023 dat stelt dat de aanmelding moet geschieden voorafgaand aan de aanvangsdatum van dergelijke projecten of programma’s. Deze circulaire bepaalt het volgende:

  • de aanmelding van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma bij de POD Wetenschapsbeleid moet vanaf 1 augustus 2023 gebeuren voor de aanvangsdatum van het project of programma;
  • voor de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s die op 1 augustus 2023 reeds lopende zijn, maar waarvan nog niet alle wettelijk verplichte gegevens zijn aangemeld, is er vanaf 1 augustus 2023 geen vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing meer mogelijk. De voorwaarde dat de aanmelding moet gebeuren voor de aanvangsdatum van de projecten of programma’s geldt immers voor alle aanmeldingen die vanaf 1 augustus 2023 gebeuren;
  • onderzoeks-of ontwikkelingsprojecten of -programma’s die voor 1 augustus 2023 reeds liepen en correct werden aangemeld met opgave van alle wettelijk verplichte gegevens, blijven geldig. Dit is ook het geval wanneer de aanmelding gebeurde na aanvang van het project of het programma.

 

Heeft u lopende projecten of programma’s die nog niet zijn aangemeld? Zorg er dan zeker voor dat deze vóór 1 augustus 2023 worden aangemeld! Anders kan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet meer worden verkregen.

 

Bron: Circulaire 2023/C/49 van 27 april 2023 over het tijdstip van aanmelding bij de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en FAQ vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!