Indien u gebruik maakt van een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing dan dient u te kunnen aantonen in geval van een controle of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Wij wensen u er attent op te maken dat de fiscus momenteel zeer actief is op dit gebied:

  • ofwel roept de fiscus op tot zelfevaluatie om een rechtzetting of bestraffing te voorkomen. Indien u deze brief ontvangt, vormt dit nog geen onderzoek maar dit kan eventueel wel voorbode uitmaken voor een latere controle. In dit geval raden we aan om de voorwaarden van de vrijstelling nog even af te toetsen.
  • ofwel voert men effectieve controles uit waarbij u verzocht wordt om de nodige bewijzen schriftelijk te verzamelen en te overhandigen binnen de maand.

Als sociaal secretariaat kunnen wij u alvast de volgende documenten bezorgen die moeten worden overgemaakt of worden bijhouden op het moment van een effectieve controle door de fiscus:

  • de dubbele aangifte om van de vrijstelling te kunnen genieten (m.n. de reguliere aangifte bedrijfsvoorheffing en aangifte die betrekking heeft op de bezoldigingen van de weknemers waarvoor de vrijstelling wordt toegepast);
  • een nominatieve lijst met de identiteit van elke werknemer samen met de concrete toegepaste bedragen.

Andere bewijsstukken kunnen wij als sociaal secretariaat niet afleveren en zal u ten rade moeten gaan bij uw boekhouder of zelf de nodige documenten moeten afleveren.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!