Deze maand verscheen nieuwe regelgeving in het Belgisch Staatsblad omtrent de Vlaamse start- en stagebonus die in werking zal treden op 1 september 2018. De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

 

 

De bonus van twee keer €500 en één keer €750 wordt zowel aan de jongere als aan de werkgever één keer per schooljaar betaald en maximaal voor 3 schooljaren.

 

Voorwaarden

De voorwaarde voor de start- en stagebonus is dat de jongere jonger moet zijn dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor de eerste maal uitbetaald wordt. Onder de nieuwe regelgeving vervalt de leeftijdsvoorwaarde als er al een start- of stagebonus voor de jongere betaald werd onder de nieuwe regelgeving.

De jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:

  • Een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • Een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
  • Een opleidingsovereenkomst brugproject
  • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst

 

Voor de startbonus moet de officiële verblijfsplaats van de jongere in het Vlaamse Gewest liggen en voor de stagebonus moet de effectieve werkplek in het Vlaams Gewest liggen.

 

Voor de startbonus is het ook vereist dat de jongere het opleidingsjaar succesvol beëindigd.

 

De jongere moet minstens 3 maanden opleiding gevolgd hebben op de werkplek in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt.

 

Aanvragen

De vroegere procedure waarbij een gezamenlijke, initiële aanvraag moest gebeuren, is afgeschaft. De jongere vraagt de starbonus aan bij het Departement WSE via startenstagebonus@vlaanderen.be binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar (= indienen kan tot en met 31 december).

 

De onderneming vraagt de stagebonus aan bij het Departement WSE via startenstagebonus@vlaanderen.be ten vroegste na 3 maanden opleiding op de werkplek van de jongere en binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar (indienen kan tot en met 31 december).

 

De aanvraag moet verplicht deze twee documenten bevatten:

  • Formulier ‘Aanvraag start- of stagebonus’ in te vullen door de jongere of werkgever (deel I van het formulier) én de opleidingsinstelling (deel II van het formulier).
  • Kopie van de ondertekende overeenkomst

 

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regelgeving treedt in werking vanaf 1 september 2018. De vroegere regelgeving blijft enkel nog van kracht voor reeds goedgekeurde aanvragen vóór 1 september 2018.

 

 

Bron: https://www.werk.be/sites/default/files/online_diensten/SSB/start-en-stagebonus-oud-versus-nieuw.pdf

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!