De Vlaamse Regering wil de doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020 aanpassen:

  • voor jongeren: geen doelgroepvermindering meer voor de aanwerving van een middengeschoolde jongere (zonder diploma hoger onderwijs en < 25 jaar bij indiensttreding);
  • voor ouderen: pas vanaf 58 jaar in plaats van vanaf 55 jaar een doelgroepvermindering voor de aanwerving en tewerkstelling van ouderen.

 

Voor laaggeschoolde jongeren en leerlingen alternerend leren blijft de doelgroepvermindering ongewijzigd behouden.

 

Voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 in dienst zijn getreden, behouden de werkgevers hun doelgroepverminderingen onder de huidige voorwaarden.

 

Werkgevers die uiterlijk op 31 december 2019 reeds genieten van de doelgroepverminderingen, ontvangen deze voordelen verder op voorwaarde dat de werknemer elk kwartaal aan de voorwaarden voldoet.

 

Voor oudere werknemers die nog geen 58 jaar zijn, geldt er een specifieke overgangsmaatregel. Werkgevers die een werkzoekende van 55-57 jaar hebben aangeworven die na het verloop van de 8 kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt, zullen, in afwachting dat hun werknemer 58 jaar wordt, gebruik kunnen maken van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers, zoals deze vóór de wijziging van de regelgeving bestaat. Hierdoor sluiten de 2 vormen van vermindering op elkaar aan zonder onderbreking.

 

Dit is gebaseerd op een voorontwerp, wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk.

 

Bron: Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en memorie van toelichting, Vlaamse Ministerraad van 18 oktober 2019, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!