Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap of –beperking aanwerven of reeds aangeworven hebben met als doel de integratie van deze personen in het beroepsleven te bevorderen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Deze premie dient als compensatie voor mogelijke extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap met zich mee kan brengen.

Deze aanvraag kan vanaf 1 juli 2018 enkel nog online worden aangevraagd door de officiële vertegenwoordiger van de onderneming door met uw elektronische identiteitskaart in te loggen in het WSE loket (https://wse-loket.vlaanderen.be/). Naast de aanvraag is het ook mogelijk om de stand van het dossier op te volgen, berekeningsnota’s en andere documenten te raadplegen en bijkomende documenten op te laden.

Alleen in uitzonderlijke en te motiveren gevallen is het nog mogelijk om tot 31 augustus 2018 een aanvraag via e-mail in te dienen. Het aanvraagformulier kan men verkrijgen via een gemotiveerde e-mail naar  vop@wse.vlaanderen.be.

Wenst u meer infomratie over het recht op een VOP-premie, namelijk de erkenning van de arbeidshandicap van de werknemer of de te volgen procedure, dan kan u terecht op de website van de VDAB of bij de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB (http://www.vdab.be/arbeidsbeperking/contact). Voor vragen i.v.m. de aanvraag, de toekenning en de betaling van de VOP-premie, kan u terecht bij het departement Werkgelegenheid via vop@wse.vlaanderen.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!