De VDAB heeft de nieuwe lijst van knelpuntberoepen bekendgemaakt. Ondanks het feit dat de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne tot een economische malaise heeft geleid, stijgt het aantal knelpuntberoepen. Ten opzichte van de lijst van 2022, zijn er 27 knelpuntberoepen bijgekomen in de lijst van 2023.

Nieuwe knelpuntberoepen zijn onder meer maatschappelijk werker, hotelreceptionist, podiumtechnicus, installateur liften, bodemonderzoeker, winkelmedewerkers, reisagenten, enz.

De top 10 van de  knelpuntberoepen in 2023 toont veel gelijkenissen met deze van 2022. Voor 2023 ziet de top 10 er als volgt uit:

  1. verpleegkundige;
  2. werfleider;
  3. technicus industriële installaties;
  4. schoonmaker bij mensen thuis;
  5. bestuurder trekker-oplegger
  6. onderhoudsmecanicien;
  7. calculator bouw
  8. medewerker in de fruitteelt;
  9. boekhouder: accountant-belastingadviseur
  10. industrieel elektrotechnisch installateur

 

De lijst van knelpuntberoepen is ook belangrijk voor de toepassing van het scholingsbeding. Om een geldig scholingsbeding te kunnen afsluiten, moet het bruto jaarloon van de werknemer hoger liggen dan € 39.353 (bedrag 2023). Deze voorwaarde vervalt indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie opgenomen in de lijst van de knelpuntberoepen.

Een andere voorwaarde voor een geldig scholingsbeding is dat de opleiding waarop het beding betrekking heeft, niet mag voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven, uit te oefenen. Deze voorwaarde geldt niet voor opleidingen voor een knelpuntberoep.

 

Bron: www.vdab.be

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!