Sinds schooljaar 2019-2020 vervangt het Vlaams opleidingsverlof het vroegere betaald educatief verlof in het Vlaamse Gewest. Belangrijk is dat u als werkgever beroep kan doen op een terugbetaling van een forfaitair bedrag van 21,30 euro/uur VOV.

De terugbetalingsaanvraag moet in principe ingediend worden binnen de drie maanden na de start van de opleiding.

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe regelgeving paste de Vlaamse overheid deze deadline nog soepel toe en aanvaarden zij nog terugbetalingsaanvragen tot 31/08/2020.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!