Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer de toelating krijgt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om het werk gedeeltelijk te hervatten (= progressieve werkhervatting) en de werkgever gaat ermee akkoord dat deze werknemer tijdelijk aangepast of ander werk uitvoert, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van deze werknemer niet geschorst. Volgens het Hof van Cassatie is een schorsing van de arbeidsovereenkomst alleen mogelijk indien de arbeidsongeschikte werknemer helemaal geen arbeidsprestaties levert.

 

Sommigen leidden uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie af dat een vervangingsovereenkomst alleen kan gesloten worden indien de arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte werknemer volledig geschorst is. Anderen meenden dat dit wel mogelijk was.

 

Om een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid, voorziet de wet houdende diverse bepalingen inzake werk dat een vervangingsovereenkomst kan afgesloten worden voor de uren dat een werknemer in progressieve werkhervatting niet komt werken.

 

De werkgever bepaalt zelf, naargelang zijn behoeften, de arbeidsdagen en het uurrooster van de vervanger.

 

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!