Op 25 mei 2021 is een vernieuwde ecologiepremie+ in werking getreden. Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Enkel technologieën die op een limitatieve lijst staan, komen in aanmerking. Er kan maximum €1.000.000 aangevraagd worden over een periode van drie jaar.

 

De investeringen moeten starten (= datum van de eerste factuur of datum van afsluiting van de financiële leasingsovereenkomst) vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend en ten laatste 6 maanden na de beslissing tot steuntoekenning.

 

De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • de aard van de investering;
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met corresponderend subsidiepercentage;
  • de grootte van de onderneming;

Bij steunaanvraag in de applicatie wordt het subsidiebedrag automatisch berekend op basis van de ingevulde gegevens.

 

De aanvraagprocedure kan u hier terugvinden: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie/aanvraagprocedure

 

 

Bron: Febetra en VLAIO

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!