DIMONA (Déclaration Immédiate/Onmiddelijke Aangifte) is het elektronisch bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

 

De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werknemers, inclusief:

  • Jobstudenten
  • Gelegenheidswerknemers
  • Flexi-werknemers
  • ….

 

Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan de werkgever bestraft worden met een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete.

 

Daarnaast kan er ook nog een solidariteitsbijdrage opgelegd worden door de RSZ. Dit bedrag is in principe gelijk aan drie maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2.500 (basisbedrag, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd) per werknemer. Voor 2023 wordt het forfaitair bedrag van deze solidariteitsbijdrage gebracht op € 3.393,39 per werknemer.

 

Dit bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wel zijn aangegeven;
  • in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen.

 

Het is zodus uiterst belangrijk om de Dimona-aangiften juist en tijdig uit te voeren.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2022/4.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!