DIMONA is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven.

 

Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vóór de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

 

Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan de werkgever worden bestraft met een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete.

 

Daarnaast kan er ook nog een solidariteitsbijdrage worden opgelegd door de RSZ. Dit bedrag is in principe gelijk aan 3 maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2.500 per werknemer. Dit minimumbedrag is afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex waardoor het elk jaar wordt aangepast. Voor 2022 werd het forfaitair bedrag van deze solidariteitsbijdrage gebracht op € 3.050,16 per werknemer.

 

Dit bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wel zijn aangegeven;
  • in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!