Het kernkabinet van de federale regering heeft op 18 mei 2021 beslist om een reeks tijdelijke steunmaatregelen nogmaals te verlengen. Als gevolg van deze beslissing zullen een aantal economische steunmaatregelen die in principe op 30 juni 2021 zouden aflopen, met één kwartaal worden verlengd tot en met 30 september 2021.

 

Het gaat voornamelijk om de volgende maatregelen:

  • De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor alle sectoren;
  • Een individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van sancties door de RSZ bij het niet-betalen van voorschotten met de mogelijkheid om afbetalingsplannen te sluiten zonder sancties;
  • De mogelijkheid om een verhoogd bedrag als thuiswerkvergoeding toe te kennen;
  • Het verhoogd quotum voor vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
  • Een aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen of tijdelijke werkloosheid voor werknemers te komen;
  • De bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
  • De verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.

 

De regering laat tevens weten dat het de bedoeling is om vanaf 1 oktober 2021 over te stappen naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven. Deze maatregelen moeten nog worden omgezet in wetgevende teksten vooraleer deze effectief in werking zullen treden.

 

 

Bron: www.premier.be, nieuwsbericht van 18 mei 2021: Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!