Op 18 mei 2021 heeft het kernkabinet van de federale regering een aantal steunmaatregelen verlengd van 30 juni tot en met 30 september. Opgelet! Voorlopig werd dit nog niet aangepast in de wetgeving en baseren we ons op het persbericht van de Eerste minister Alexander De Croo. Wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk zolang dit niet definitief is!

De verlengde steunmaatregelen zijn:

 • Het versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle sectoren
 • Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag
 • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
 • Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 • Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten alsook de mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
 • Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
 • Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
 • Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 • Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
 • Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers

Vanaf 1 oktober zou er dan geleidelijk aan overgestapt worden naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Wij houden u verder op de hoogte over de definitieve publicatie van deze maatregelen.

Bron: persbericht eerste minister, 18 mei 2021.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!