Het federale kernkabinet heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 01.04.2022 tot en met 30.06.2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van ofwel de coronapandemie ofwel het conflict in Oekraïne (ook indien deze vóór 01.04.2022 zou zijn gelegen) kan bijgevolg tot en met 30.06.2022 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid overmacht.

Het kan gaan om:

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. door een verplichte quarantaine van een werknemer die niet ziek is of wegens een totaal gebrek aan grondstoffen als gevolg van een opgelegd handelsembargo);
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. als gevolg van het wegvallen van een deel van de afzetmarkt of het beperken van de productie wegens de dure energieprijzen). In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Ook de volgende werknemers kunnen tot 30.06.2022 tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht:

  • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine
  • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor personen met een handicap gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • werknemers die niet kunnen werken door van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

Dit betekent onder meer dat tot 30 juni 2022 er geen voorafgaande kennisgeving aan de RVA moet worden gedaan van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in verband met corona of de oorlog in Oekraïne, en dat aan de betrokken werknemers geen controlekaart C3.2A hoeft te worden afgegeven.

U dient wel nog steeds ten aanzien van uw werknemer een schriftelijke kennisgeving te doen ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

Indien u gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid overmacht, zal u zodus bij het doorgeven van de prestaties één van de volgende codes moeten gebruiken:

  • tijdelijke werkloosheid overmacht met als reden ‘coronavirus’: code 435 
  • of tijdelijke werkloosheid overmacht met als reden ‘oorlog Oekraïne’: code 437