Als gevolg van de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het in de praktijk niet altijd mogelijk om sport- en cultuurcheques voor de vervaldatum in te ruilen. Daarom werd beslist om de geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques opnieuw te verlengen.

 

In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2021 werd intussen een koninklijk besluit gepubliceerd waardoor de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques met als vervaldatum 30 september 2020 of 30 september 2021, verlengd wordt tot en met 30 september 2022.

 

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2021.

 

Bron: Koninklijk besluit van 28 november 2021 tot wijziging van artikel 19ter, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 10 december 2021.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!