Om niet onderworpen te zijn aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing, hebben sport- en cultuurcheques een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden, namelijk van 1 juli van het jaar van uitgifte tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.

 

De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die verliepen op 30 september 2021, wordt verlengd tot en met 30 september 2022. Ook de sport- en cultuurcheques die verliepen op 30 september 2020 werden verlengd tot en met 30 september 2022.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 28 november 2021 tot wijziging artikel 19ter, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 10 december 2021; Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2022, BS 28 januari 2022 (eerste editie).

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!