Omwille van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 werden de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen tijdelijk opgeschort. Mits inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen deze worden hernomen.

Conform de codex welzijn op het werk mag u als werkgever de werknemers die niet binnen de termijnen voorzien in de codex werden onderworpen aan de verplichte preventieve medische onderzoeken niet meer aan het werk stellen. De opschorting van de periodieke gezondheidsbeoordelingen en aanvullende medische handelingen tijdens de coronacrisis zou dan ook tot gevolg hebben dat de werknemers die eraan onderworpen zijn, niet langer tewerkgesteld mogen worden nadat de geldigheidsduur van hun formulier voor gezondheidsbeoordeling verlopen is en dit totdat het gezondheidstoezicht is uitgevoerd.

Om werkgevers de nodige rechtszekerheid te bieden en ervoor te zorgen dat hun werknemers kunnen blijven werken, wordt de geldigheidsduur van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling verlengd tot 30 september 2020 als de geldigheid verstrijkt in de periode waarin de schorsing van toepassing was.

De verlenging tot 30 september 2020 wordt noodzakelijk geacht om alle partijen de nodige tijd te geven om het gezondheidstoezicht opnieuw in te plannen na afloop van de schorsingsperiode.

 

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!