De Vlaamse overheid voerde in het verleden een aantal maatregelen in ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Concreet lanceerde de Vlaamse overheid in 2019 nieuwe werkbaarheidscheques en volgde de uitbreiding van de kmo-portefeuille. Deze steunmaatregelen worden nu verlengd voor het jaar 2024. De maatregelen zijn gepland t.e.m. 31 augustus 2024 of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

Werkbaarheidscheques

Wie?

Eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen uit de profitsector met minstens 1 werknemer in dienst, die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze maatregel, kunnen een werkbaarheidscheque aanvragen op voorwaarde dat hun vestiging gelegen is in het Vlaams gewest.

Organisaties uit de social profitsector kunnen hier ook beroep doen als het gaat om de Vlaamse social profitsectoren (de gezinszorg, de Vlaamse opvoedings- en huisvestigingsinstellingen, maatwerkbedrijven, het sociaal-cultureel werk, de lokale diensteneconomie en de Vlaams welzijns- en gezondheidssector) en de federale social profitsectoren (privé-ziekenhuizen, ouderenzorg, gezondheidsinstellingen, thuisverpleging, revalidatiecentra, mutualiteiten en het vermakelijkheidsbedrijf).

De ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben; komen als organisatie niet in aanmerking voor de maatregel. Concreet gaat het om de tijdelijke handelsvennootschappen, de feitelijke verenigingen, de stille handelsvennootschappen en de maatschappen.

 

Wat?

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen. Deze meting of scan moet een werknemersbevraging bevatten met focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals bijvoorbeeld stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans;
  • begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een meting of scan met betrekking tot het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan, het opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk en het uitwerken van een telewerkbeleid;
  • advies, begeleiding of opleiding inkopen waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor: aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken en de aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers en werkgevers.

Deze werkbaarheidscheques kunnen enkel worden gebruikt bij de samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille.

 

Bedrag?

Voor deze steunmaatregel is een maximale subsidie van € 9.000 voorzien per onderneming over een periode van één jaar. Ondernemingen die in het verleden reeds gebruik hebben gemaakt van deze maatregel komen niet meer in aanmerking om een aanvraag in te dienen in het kalenderjaar 2024.

 

Kmo-portefeuille 

De maatregel van de tijdelijke uitbreiding van de kmo-portefeuille is van toepassing op alle kmo’s die in aanmerking komen voor de steun en die het voorziene subsidieplafond al hebben bereikt.

Om deze kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren om meer in te zetten op werkbaar werk, wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met een maximum van € 5.000. De onderneming zal wel moeten aantonen dat het plafond reeds bereikt werd en dat de verhoging nodig is om nog acties uit te voeren rond werkbaar werk.

Aanvraagprocedure

Ondernemingen die gebruik willen maken van de Vlaamse werkbaarheidscheques of van de verhoogde kmo-portefeuille, moeten hiervoor op voorhand een online aanvraag indienen. Dit dient te gebeuren vóór 31 juli 2024.

 

Meer informatie over deze steunmaatregelen kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

 

Bron: Verlenging van de subsidiegroepen werkbaarheidscheque en verhoging KMO-portefeuille voor het jaar 2024, Vlaamse ministerraad van 15 december 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!