Via onze mailings informeren wij u reeds over de verschillende voorwaarden en formaliteiten waaraan moet worden voldaan om te genieten van de nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers in de reissector en voor werkgevers in de hotelsector. Vanwege de aanhoudende economische problemen heeft het kabinet besloten deze tijdelijke doelgroepverminderingen te verlengen tot het 3e kwartaal van 2021.

 

Doelgroep reductie reissector

 

Naast de verlenging van deze maatregel voor het 3e kwartaal van 2021, is ook de deadline voor het indienen van de aanvraag bij de RSZ om in aanmerking te komen voor de maatregel uitgesteld van 30 juni 2021 naar 30 september 2021. Werkgevers die tussen 1 juli en 30 september hun aanvraag indienen, kunnen voor deze maatregel enkel in aanmerking komen voor het derde kwartaal van 2021, onder voorbehoud van controles achteraf.

 

Werkgevers die hun aanvraag hebben ingediend vóór 1 juli 2021 kunnen voor deze maatregel in aanmerking worden genomen voor alle betrokken kwartalen (2020/2, 2020/4, 2021/1, 2021/2, 2021/3), onder voorbehoud van controles achteraf. Deze werkgevers worden voor deze maatregel dus ook voor het derde kwartaal van 2021 in aanmerking genomen. Zij hoeven dus na 30 juni geen nieuwe aanvraag in te dienen.

 

De verlenging van deze maatregel houdt in dat de werkgever in het 3e kwartaal van 2021 gebonden blijft om het ontslagverbod te respecteren tot 30 september 2021. Een werkgever die dit verbod overtreedt tijdens het 3e kwartaal van 2021 verliest de vermindering voor de vijf kwartalen.

 

Op de website van de RSZ vindt u alle informatie over deze maatregel en de verlenging ervan.

 

Deze verlenging wordt echter aangekondigd onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

 

 

Doelgroepreductie in de hotelsector

 

Deze doelgroepvermindering wordt toegekend voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en was in eerste instantie gericht op het 2e kwartaal van 2021. Vanwege de aanhoudende economische problemen heeft de regering echter ook besloten deze maatregel te verlengen voor het 3e kwartaal van 2021.

 

De wet werd op 28 juni 2021 goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken. De verlenging wordt aangekondigd onder voorbehoud van de stemming van de wet door de Kamer en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

 

Om in aanmerking te komen voor de vermindering van de premies voor het 3e kwartaal van 2021, moet de werkgever in het 3e kwartaal van 2021:

 

  • categorie 1 – btw-plichtige werkgevers die periodiek btw-aangifte doen:

een effectieve vermindering hebben ondergaan van ten minste 60% van zijn omzet, voortvloeiend uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangifte, in vergelijking met de omzet die voortvloeit uit dezelfde verrichtingen die in de periodieke btw moesten worden herhaald rendement voor het 3e kwartaal van 2019

  • categorie 2 – btw-plichtige werkgevers die geen periodieke btw-aangifte doen & categorie 3 – niet-btw-werkgevers:

een effectieve verlaging hebben ondergaan van ten minste 60% van de aan de RSZ aangegeven loonmassa ten opzichte van het 3e kwartaal van 2019.

 

Op de website van de RSZ vindt u alle informatie over deze maatregel en de verlenging ervan.

 

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ – 2021/2, https://www.socialsecurity.be/

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!