Hoe het was…

Overuren mogen niet onbeperkt gepresteerd worden. Daartoe werd een ‘interne overurengrens’ ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer deze grens bereikt is, er inhaalrust moet toegekend worden alvorens er nieuwe overuren mogen gepresteerd worden.

Als de referteperiode, waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur nageleefd wordt, minder bedraagt dan 1 jaar, dan bedraagt de interne overurengrens 78 overuren. Is de referteperiode 1 jaar, dan bedraagt de interne overurengrens de eerste 3 maanden 78 overuren en gedurende de rest van het jaar 91 overuren. Dit quotum kan opgetrokken worden tot 130 of 143 overuren mits het volgen van een onderhandelingsprocedure.

Wat is nieuw?

Sinds 1 februari 2017 werd de interne overurengrens voor iedereen opgetrokken tot 143 overuren ongeacht de gekozen referteperiode. Deze grens kan onbeperkt opgetrokken worden door een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao.

Bron: Wet d.d. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.