Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt (lees: gemiddeld 8 uren per week), kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld over materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Zijn bijvoorbeeld begrepen in de forfaitaire bureauvergoeding:

  • kantoorbenodigdheden (mappen, balpennen, cursusblokken, enz.);
  • nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en verwarming;
  • versnaperingen (water, koffie en andere dranken);
  • verzekering, onderhoudskosten en onroerende voorheffing;
  • gebruik van kantoorruimte bij de werknemer thuis;
  • printer-en computermateriaal.

 

De kantoorvergoeding bedroeg sedert 1 januari 2023 maximaal € 148,73 per maand. De RSZ heeft nu beslist om deze vergoeding op te trekken naar € 151,70 per maand met ingang van 1 december 2023.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ – 2023/4.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!