Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van de federale regeling 1/10de ouderschapsverlof opnemen. Dit betekent dat wie voltijds werkt zijn prestaties kan verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week.

De RVA betaalt hiervoor een onderbrekingsuitkering.

Tot nu toe kunnen de werknemers geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wel wordt uitbetaald als men voltijds, halftijds of 1/5de thuisblijft.

Vanaf 1 september 2020 komt hier verandering in:

  • werknemers in de privésector die 12 maanden voltijds waren tewerkgesteld vóór aanvang van het 1/10de ouderschapsverlof ontvangen een aanmoedigingspremie van € 26,53 bruto per maand (te indexeren);
  • werknemers in de socialprofitsector die gedurende de 12 maanden vóór aanvang van het 1/10de ouderschapsverlof minstens 75% van een voltijdse arbeidsregeling waren tewerkgesteld, ontvangen een aanmoedigingspremie van € 62,50 bruto per maand (te indexeren).

 

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 19 juni 2020 tot wijziging van artikel 1, 12 en 25 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, B.S. 9 juli 2020 en Besluit van de Vlaamse Regering dd. 19 juni 2020 tot wijziging van artikel 1 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, B.S. 9 juli 2020.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!