Op vrijdag 14 december 2018 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering (pensioenen, SWT, landingsbanen) en voor een volwaardig interprofessioneel akkoord met mogelijkheid tot verhoging van de brutolonen in de sectoren.

 

Deze actie kan in sommige ondernemingen resulteren in de afwezigheid van werknemers.

 

De vakbonden beschouwen die dag als een stakingsdag, waarvoor door hen een stakingsvergoeding wordt betaald aan de werknemers die vanwege hun deelname aan de actie inkomensverlies lijden.

 

Werknemers die niet komen opdagen, leveren geen prestaties op die dag. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd, tenzij u ermee instemt dat zij een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.

 

Werkwilligen die hun arbeid niet kunnen aanvatten of verderzetten door een staking aan de onderneming of op het bedrijventerrein, hebben geen recht op loon indien de stakingsactie overmacht uitmaakt in hoofde van de werkgever.

 

Voor stakingen die erkend worden door het Beheerscomité van de RVA is er voor de werkwilligen eventueel wel een recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA. De betrokken werknemers mogen echter niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en ze mogen geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!