Er is reeds een tijdje sprake van het verlof voor werknemers om zich te laten vaccineren. Vandaag, op 9 april 2021 is dit verlof ook effectief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De maatregel treedt in werking op 9 april 2021 en loopt af op 31 december 2021 (maar kan indien nodig verlengd worden).

Algemeen

Werknemers hebben het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van het normale loon om zich te laten vaccineren wanneer hij tijdens de werkuren gevolg geeft aan de uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dit recht is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, namelijk de tijd dat de werknemer doorbrengt in het vaccinatiecentrum maar ook de tijd om zich naar en van het vaccinatiecentrum te verplaatsen. Het is dus niet noodzakelijk een volledig dag afwezigheid.

Verplichtingen van de werknemer

De werknemer dient de werkgever onmiddellijk te verwittigen van zodra hij een uitnodiging ontvangt met een vaccinatietijdstip. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer ook een bewijs voor te leggen:

  • de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip en plaats aanwezig te zijn voor de vaccinatie;
  • of de uitnodiging gericht aan de werknemer indien uit de bevestiging van de afspraak geen tijdstip afgeleid kan worden.

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever mag van dit bewijs geen kopie nemen en moet de afwezigheid algemeen omschrijven als “klein verlet”. De precieze reden mag nergens bewaard of vermeld worden om privacy redenen.

Ziekte na vaccinatie

Een werknemer die niet in staat is om na de vaccinatie terug te gaan werken omwille van bijwerkingen, valt terug op de gewone arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte en moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en eventueel een ziektebriefje afleveren indien dit verplicht is conform het arbeidsreglement. De werknemer zal in dat geval na het vaccinatieverlof terugvallen op gewaarborgd dagloon of gewaarborgd loon wegens ziekte.

 

Bron: Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!