Om de hogere ontslagkosten op te vangen van het eenheidsstatuut ingevoerd in 2014, werd een fiscale vrijstelling “sociaal passief eenheidsstatuut” in het leven geroepen. De opzeggingstermijnen van arbeiders en bedienden werden gelijkgeschakeld.

 

Op basis van het sociaal passief eenheidsstatuut kan iedere werkgever jaarlijks een bedrag van zijn belastbare winsten en baten vrijstellen en dit voor werknemers die minimaal 5 dienstjaren hebben in het eenheidsstatuut.

 

Deze maatregel heeft bijgevolg effectief uitwerking sinds boekjaar 2019.

 

Sodalis kan de provisie sociaal passief voor u berekenen. Het resultaat van deze berekening leveren wij af onder de vorm van een rapport dat u vervolgens aan uw boekhouder of accountant kan overmaken vóór de balans van het afgelopen boekjaar wordt gefinaliseerd.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!